درخواست پیش فاکتور

در این قسمت شما می توانید با درخواست پیش فاکتور از چندین تولید کننده در دسته بندی که انتخاب می کنید ،
بهترین قیمت را جهت خرید خوب خود انجام دهید ، در زمان انتخاب هر یک از باکس های دسته بندی تعدادی از تامین کنندگان کالای مورد نظر به شما نمایش داده می شود.

انتخاب دسته بندی : *

محصول موردنظر : *


اطلاعات خرید : *
افزودن درخواست جدید

مهلت پاسخ به درخواست : *
پیوست فایل مرتبط :
اگر پیام ظرف 24 ساعت خوانده نشد (سازه 118 تامین کنندگان مشابه را به من معرفی کند)